Nabídka služeb

  • překlady a tlumočení z/do nizozemštiny (holandštiny) obecné i odborné texty (především IT a právo)
  • lokalizace webových stránek z/do nizozemštiny
  • korektury překladů úprava stylistiky, pravopisu a překlepů v překladech, diplomových pracích
  • výuka nizozemštiny soukromé one-to-one lekce, firemní výuka za využití multimediálních prostředků