Ceník služeb

Překlad textů

Překlad z nizozemštiny do češtiny ………………….280,- Kč/normostrana*
Překlad z češtiny do nizozemštiny ………………….300,- Kč/normostrana*

Tlumočení

Tlumočení konsekutivní …………………4000 Kč/den, 2000 Kč/půlden**

Výuka
Výuka jazyků ……………………………… dle dohody

Příplatky

expresní překlad = překlad s požadovaným dodáním do 24 hodin od zadání (+50%)
Příplatek za odbornost se stanovuje výlučně po dohodě s klientem, a to pouze v případě vysoké náročnosti překládaného textu.
V případě rozsáhlejších prací či dlouhodobé spolupráce lze ceny dohodnout individuálně.

.

* Cena za překlad se stanoví podle počtu normostran (NS) cílového textu. 1 NS se rozumí 1800 znaků včetně mezer mezi slovy (tj. 30 řádků po 60 úhozech). Počet NS se zaokrouhluje na celou polovinu strany nahoru.

** Dnem se pro tyto účely rozumí 8 hodin, půldnem se rozumí 4 hodiny, do odpracované doby se započítávají i přestávky a přerušení. Cestovní náhrady se řídí platnými předpisy ČR.