Odborná kvalifikace

* Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, obor Anglistika a amerikanistika – Nizozemština. Studium ukončeno s titulem Mgr. řádnou Státní zkouškou.
* Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – jazyková zkouška dokládá nejvyšší úroveň jazykové kompetence, dle CEFR úroveň C1 – akademická
* Doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele právních textů na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
* Kurz kongresového tlumočení pořádaný Ústavem translatologie FF UK v Praze, UP v Olomouci a Erasmus Hogeschool v Bruselu
* Stipendijní pobyt Nizozemské jazykové unie na univerzitě v Leidenu a Utrechtu (Nizozemí)

Praxe

* tlumočení seminářů s tématikou obchodování s lidmi pro Ministerstvo vnitra České republiky (NIZ). Reference.
* překlad televizního seriálu pro TV NOVA (NIZ)